Proiect Management

Proiect Management

Managementul proiectului de instalatii electrice se refera la organizarea, supravegherea si derularea proiectelor de instalatii electrice, respectand normativele in vigoare, in vederea realizarii si implementarii acestora.

Etapte:

 1. Etapa de initiere
 2. Etapa de planificare si desfasurare a activitatilor;
 3. Etapa de monitorizare si control;
 4. Etapa de executie;
 5. Etapa de predare si incheiere.

Etapa de initiere
Se regasesc propunerile ce au la baza informatiile venite de la beneficiar si se refera la consultanta tehnica oferita in vederea alegererii celor mai bune solutii tehnico-financiare pentru realizarea proiectului, precum si adaptarea solutiilor la nevoile clientului;

Etapa de planificare si desfasurare a activitatilor
Cuprinde: detalierea proiectului, selectia furnizorilor, administrarea contractelor, informarea si instruirea personalului, definirea etapelor de lucru si descrierea secventei de derulare a lor, identificarea resurselor şi a costurilor necesare, dezvoltarea graficului de timp si stabilirea modului de lucru;

Etapa de monitorizare si control
Este necesara efectuarea controlului periodic in timpul desfasurarii proiectului pentru a identifica abaterile de la plan si corecturile care trebuie efectuate.
Procesele fundamentale se regasesc in raportările periodice privind executia proiectului (starea proiectului, prognoze pentru viitorul proiectului) si controlul schimbarilor intervenite.

Etapa de executie

a) Intocmirea proiectului tehnic
In faza de proiectare prin calcule se stabilesc criteriile tehnico-economice de functionare a instalatiilor electrice, se propun variante optime de amplasare ale alimentarilor cu energie electrica amplasarea avand rol determinant in diminuarea pierderilor pe perioada exploatarii, se studiaza posibilitatile de flexibilizare a instalatiile, ca atunci cand sunt necesare modificari sa se faca in timpul cel mai scurt si cu investitii minime.

b) Serviciile de executie
Executia lucrarilor se va realiza numai pe baza proiectelor si detaliilor de executie, verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati.
Prin activitatile de Dirigentie de santier sprijinim beneficiarul sa urmareasca executia lucrarilor in conformitate cu specificatiile din proiect si normativele tehnice in vigoare:

 • Se coordoneaza executia lucrarilor de instalatii electrice conform graficului de execuţie;
 • Se analizeaza planurile si se asigura corecta punere in executie a acestora de catre echipa de proiect;
 • Se intocmeste necesarul de materiale / servicii si se transmit catre departamentul achizitii;
 • Se planifica necesarul de forta de munca in fuctie de termenele intermediare de executie;
 • Se coordoneaza activitatea subcontractorilor si a personalului din subordine;
 • Se intocmesc situatiile de lucrari si ofertele pentru lucrarile suplimentare;
 • Se avizeaza situatiile de lucrari primite de la subcontractori;
 • Se intocmesc rapoartele de implementarea a dispozitiilor de santier.

Etapa de predare si incheiere
Procesele incheierii vor fi:

 • Inchiderea contractelor;
 • Efectuarea receptii preliminare/calitative/la terminarea lucrarilor pentru lucrarile executate in cadrul proiectelor;
 • Masurile administrative de inchidere – culegerea si diseminarea informatiilor pentru a da forma operatiunii de inchidere a proiectului;
 • Incheierea proceselor verbale de predare primire.