Proiectare si executie instalatii electrice

Servicii de proiectare si executie instalatii electrice

Proiectul pentru instalatii electrice este necesar la orice constructie noua, la constructii care se modernizeaza, la constructii care se extind , sau la modificari de instalatii electrice din motive functionale.

In faza de proiectare prin calcule se stabilesc criteriile tehnico-economice de functionare a instalatiilor electrice, se propun variante optime de amplasare ale alimentarilor cu energie electrica amplasarea avand rol determinant in diminuarea pierderilor pe perioada exploatarii, se studiaza posibilitatile de flexibilizare  a instalatiile, ca atunci cand sunt necesare modificari sa se faca in timpul cel mai scurt si cu investitii minime.

Departamentul de proiectare vă va oferi nu numai proiectarea și dezvoltarea, ci va supraveghea complet a întregului proiect. Prin proiectanti calificati si cu experienta, vom verifica precizia și calitatea proiectului de instalatii electrice, vom dezvolta și furniza toate documentele necesare.

Fieare proiect de instalatii electrice fiind particularizat, proiectam impreuna cu beneficiarul cele mai bune solutii pentru instalatii electrice interioare si exterioare pentru orice edificiu, tablouri electrice de distributie, tablouri electrice de automatizare.

Analizam proiectul/situatia existenta si oferim solutii optime din punct de vedere al raportului calitate-pret, respectand standardele si normele in vigoare;

Realizam documentatiei necesare in vederea obtinerii autorizatiilor;
Documentatia cuprinde:

 • Memoriu tehnic justificativ;
 • Caiet de sarcini;
 • Breviar de calcul;
 • Faze determinante;
 • Lista de echipamente;
 • Antemasuratoare;
 • Planuri si scheme aferente in format dwg sau pdf si plotate.
 • Consultanta pe perioada desfasurarii lucrarilor.

Proiectarea de sisteme pentru detectie – semnalizare incendiu, limitare/stingere incendiu si desfumare gaze fierbinti

Suntem atestati IGSU pentru intocmirea proiectelor de autorizare ISU (Inspectoratul ptr. Situatii de Urgenta) cat si proiectarea de sisteme pentru detectie – semnalizare incendiu, limitare/stingere incendiu si desfumarea gazelor fierbinti.

Cele 3 categorii de instalatii pentru incendiu sunt formate din:

 1. Proiectul de detectie si semnalizare incendiu implica:
  • fazele de proiectare: DTAC, PT, DDE, SF (in functie de cerintele beneficiarului)
  • amplasarea detectoarelor de fum, stabilirea buclelor de detectie incendiu, centrala de detectie incendiu, comenzi auziliare catre echipamente (deschiderea usilor de control acces, comanda desfumare, etc.)
  • detalii de trasare, adrese echipamente, liste de materiale, etc. ( in functie de faza proiectarii)
 1. Proiectul de limitare/stingere incendiu implica:
  • fazele de proiectare: DTAC, PT, DDE, SF (in functie de cerintele beneficiarului)
  • amplasarea hidrantilor interiori si exteriori in functie de marimea spatiului si numarului de jeturi simultane
  • stabilirea solutiei de stingere a incendiului interior atunci cand este necesar (sprinklere, gaze inerte, aerosoli, etc.)
  • scheme izometrice, calcule pierderi, etc. ( in functie de faza proiectarii)
 1. Proiectul de desfumare gaze fierbinti implica:
  • fazele de proiectare: DTAC, PT, DDE, SF (in functie de cerintele beneficiarului)
  • stabilirea solutiei de evacuare a gazelor fierbinti in functie de arhitectura cladirii (trape in acoperis, trape in lateral, voleti, etc.)
  • detalii de legatura trape de fum, voleti, etc. ( in functie de faza proiectarii)

Proiectare instalatii sisteme de detectie efractie, cctv, control acces, internet-tv-telefonie:

 1. Proiectare instalatii detectie efractie (senzori PIR, senzori miscare si detectie exteriori, alarma efractie, dispecerizare, etc.)
 2. Proiectare sistem supraveghere video CCTV
 3. Proiectare sistem control acces interior exterior
 4. Proiectare sistem cablare structura internet, televiziune si telefonie

Proiectarea instalatiilor electrice de joasa tensiune aferente imobilelor, birouri sau cladiri normale implica urmatorii pasi:

 1. planul arhitectural al cladirii in format editabil (compatibil autocad)
 2. lista cu consumatorii electrici care vor fi alimentati
 3. pozitia consumatorilor electrici
 4. cerinte ale beneficiarului
 5. stabilirea fazei de proiectare instalatii electrice (DTAC, PTh sau PT+DDE)
 6. realizarea proiectului de instalatii electrice
 7. predarea proiectului

Proiectarea instalatii electrice de bransamente, studii de solutie sau studii de retea implica urmatorii pasi:

 1. informatii despre consumatorul care va fi alimentat
 2. obtinerea de planuri topografice
 3. obtinerea de informatii tehnice de la furnizorul de retea daca ele nu exista deja
 4. realizare proiectului de instalatii electrice bransament sau studiu de solutie
 5. avizarea proiectului in comisia CTE a furnizorului
 6. obtinerea Avizului Tehnic de Racordare sau Avizul CTE

Contactati-ne!

Doriti proiectarea si executia unei instalatii electrice?

Firma noastra de instalatii electrice autorizate ANRE va sta la dispozitie