Tablouri Electrice

Tablouri Electrice

Tablourile electrice reprezintă o parte importantă a soluțiilor integrate pe care le oferim clienților noștri și sunt întotdeauna conforme cu standardele de calitate pe care ni le propunem. Tablourile electrice constituie elementul vital al oricărei instalații electrice care asigură alimentarea cu energie și funcționarea în deplină siguranță a tuturor consumatorilor.

Prin procesul de proiectare, alegerea și integrarea componentelor de calitate, procedurile de testare și măsurare conform normativelor și instruirea personalului de exploatare ne asigurăm că soluția finală este în conformitate cu necesitățile și solicitările beneficiarilor.

Servicii:

 • proiectare tablouri electrice
 • execuție tablouri electrice
 • eliberare buletine de măsură, certificate de conformitate și garanție
 • punere în funcțiune sau asistență la punerea în funcțiune
 • instruire personal de exploatare
 • întocmire manuale de utilizare și întreținere
 • întreținere și service garanție și postgaranție

Tablouri de distributie

Tablourile electrice de distribuție sunt elemente ale instalațiilor electrice care asigură distribuția energiei electrice de la posturile de transformare la tablourile electrice secundare sau la instalațiile alimentate. Tablourile de distribuție integrează elemente specifice de protecție, măsură și control a energiei electrice de la sursă până la punctul de utilizare.

Proiectăm și executăm tablouri generale de distribuție a energiei electrice până la 5000A, cu alimentare de la una sau mai multe surse de energie, prevăzute cu AAR (Anclașarea Automată a Rezervei) și cu monitorizarea principalilor parametri electrici în sistem SCADA.

Oferim servicii de proiectare, asamblare, testare, punere în funcțiune și service pentru tablouri electrice în acord cu cerințele clientului și cu normativele în vigoare.

Tablouri de compansare a factorului de putere

Tablourile pentru compensarea energiei reactive sunt necesare pentru îmbunătățirea factorului de putere prin compensarea energiei reactive cu ajutorul unui ansamblu de baterii de condensatoare.

Echipamentele de compensare automată a energiei reactive integrează următoarele componente principale:

 • condensatoare de compensare
 • bobine antirezonanță/ antiarmonice
 • regulatorul factorului de putere

Compensarea factorului de putere duce la îmbunătățirea funcționării instalațiilor electrice, având următoarele avantaje:

 • reducerea costurilor în factura de energie electrică
 • reducerea pierderilor de putere activă
 • îmbunătățirea nivelului local de tensiune prin producerea de putere reactivă locală
 • creșterea capacităților de încărcare cu putere activă a instalațiilor energetice
 • costuri mici de întreținere

Tablouri electrice pentru automatizari 

În mediul industrial, sistemele de automatizare au rolul de a îmbunătăți productivitatea muncii și de a asigura creșterea gradului de fiabilitate și siguranță în exploatare.

Proiectăm și executăm tablouri electrice pentru automatizarea proceselor industriale, automatizări de utilaje, comandă și protecția motoarelor, toate produse și testate în acord cu cerințele clientului și în conformitate cu normele în vigoare.

Dezvoltăm cu succes atât proiecte noi cât și lucrări de modernizare a capacităților de producție existente.


Contactati-ne!

Doriti executarea unei instalatii de incalzire in pardoseala?

Firma noastra de instalatii electrice autorizate ANRE va sta la dispozitie